[1]
J. Figiel, Międzynarodowe warsztaty: Łacińskojęzyczne podręczniki z kręgu chrześcijańskiego zachodu (350-750), VP, t. 68, s. 829-829, grudz. 2018.