[1]
J. Figiel, „Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016”), VP, t. 66, s. 685-688, grudz. 2018.