[1]
M. Szram, “Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, ss. 171.”, VP, vol. 63, pp. 505-508, Dec. 2018.