[1]
P. Szczur, “Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: „Między religio licita a religio regalis – Kościół i teologia czasu przemian” (Lublin, KUL, 21-23 X 2013)”, VP, vol. 61, pp. 669-671, Jan. 2014.