[1]
P. Szczur, „Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: «Między religio licita a religio regalis – Kościół i teologia czasu przemian» (Lublin, KUL, 21-23 X 2013”), VP, t. 61, s. 669-671, grudz. 2018.