[1]
J. Figiel, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w 2011-2013 roku, VP, t. 59, s. 673-685, grudz. 2018.