[1]
J. Grzywaczewski, „Duch Święty jako ten, który dopełnia dzieła Ojca i Syn”a, VP, t. 60, s. 147-164, grudz. 2018.