[1]
K. Sadurska, “Między Rzymem a opozycją antychalcedońską.”, VP, vol. 71, pp. 423-446, Jul. 2019.