[1]
T. Krynicka i S. Longosz, „Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: «Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat», CPG 4377”), VP, t. 56, s. 579-595, grudz. 2018.