[1]
S. Longosz, „Ks. Grzegorz Mariusz Baran, Motyw synostwa Bożego w „In Johannis Evangelium tractatus” oraz «In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus», Tarnów 2010, Biblos, ss. 262”., VP, t. 56, s. 644-652, grudz. 2018.