[1]
S. Longosz, „Starość w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzn”e, VP, t. 56, s. 693-716, grudz. 2018.