[1]
R. Groń, „XLIV Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych – Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 7-10 V 2009”), VP, t. 56, s. 907-908, grudz. 2018.