[1]
S. Longosz, Regulamin Ośrodka Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, VP, t. 56, s. 955-957, grudz. 2018.