[1]
S. Longosz, Jan Michał Krzemiński (14 XI 1943 - 26 IX 2010), VP, t. 56, s. 996-998, grudz. 2018.