[1]
S. Longosz, „Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostom”a, VP, t. 53, s. 805-812, grudz. 2018.