[1]
J. Figiel, Patrystyka w czasopismach 2007-2008, VP, t. 53, s. 887-984, grudz. 2018.