[1]
S. Longosz, Ogólnopolskie sympozjum w KUL na temat: «Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej», VP, t. 53, s. 1079-1080, grudz. 2018.