[1]
S. Longosz, „X. Sympozjum Kazimierski”e, VP, t. 53, s. 1081-1082, grudz. 2018.