[1]
S. Longosz, Sympozjum patrystyczne we Lwowie o doskonałym chrześcijaninie, VP, t. 53, s. 1087-1088, grudz. 2018.