[1]
S. Longosz, Konferencja patrystyczna w Toruniu o szczęściu ludzkim, VP, t. 53, s. 1089-1089, grudz. 2018.