[1]
S. Longosz, Udział sekcji patrystycznej w VIII Kongresie Teologów Polskich w Poznaniu, VP, t. 53, s. 1089-1089, grudz. 2018.