[1]
S. Longosz, Przekształcenie Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, VP, t. 53, s. 1089-1095, grudz. 2018.