[1]
G. Jaśkiewicz, „Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w «De Trinitate» , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396”., VP, t. 53, s. 707-711, grudz. 2018.