[1]
G. Jaśkiewicz, “Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396.”, VP, vol. 53, pp. 707-711, Dec. 2009.