[1]
S. Longosz, „Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204”., VP, t. 53, s. 794-798, grudz. 2018.