[1]
S. Longosz, “Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204.”, VP, vol. 53, pp. 794-798, Dec. 2018.