[1]
S. Longosz, “XV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 6-11 VIII 2007)”, VP, vol. 53, pp. 1014-1019, Dec. 2018.