[1]
S. Longosz, Sympozjum o monastycyzmie w Melbourne, VP, t. 53, s. 1022-1024, grudz. 2018.