[1]
S. Longosz, “Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie)”, VP, vol. 53, pp. 1024-1032, Dec. 2018.