[1]
S. Longosz, „Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie”), VP, t. 53, s. 1024-1032, grudz. 2018.