[1]
M. Wysocki, „Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew k. Warszawy, 21-23 IX 2008”), VP, t. 53, s. 1053-1056, grudz. 2018.