[1]
P. Szczur, Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma, VP, t. 53, s. 95-111, grudz. 2018.