[1]
B. Stawoska-Jundziłł, Małe dzieci w chrześcijańskiej epigrafice miasta Rzymu i w nauczaniu Jana Chryzostoma, VP, t. 53, s. 233-243, grudz. 2018.