[1]
J. Duda, Miejsce niewolników w rodzinie chrześcijańskiej według Jana Chryzostoma, VP, t. 53, s. 259-270, grudz. 2018.