[1]
S. Longosz, „Rodzina kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostom”a, VP, t. 53, s. 281-312, grudz. 2018.