[1]
D. Jędrzejewska, Chrystianizacja i romanizacja elit w rzymskiej Edessie, VP, t. 73, s. 25-48, mar. 2020.