[1]
A. Nocoń, Męczennicy Afryki Północnej w Martyrologium Rzymskim, VP, t. 72, s. 49-66, grudz. 2019.