[1]
J. Królikowski, Geneza «dwóch Testamentów» Pisma Świętego, VP, t. 73, s. 7-24, mar. 2020.