[1]
W. Kamczyk, Tłumaczenie Sermo 363 - O pieśni wyjścia, VP, t. 72, s. 253-270, grudz. 2019.