[1]
J. Żelazny, „Cyprian u Tymoteusza. Odwołania do decyzji synodalnych Cypriana z Kartaginy w polemice w Kościele Orientalnym w VIII wiek”u, VP, t. 72, s. 121-130, grudz. 2019.