[1]
M. Paczkowski, Symbolika eklezjalna Jerozolimy a polemika antydonatystyczna w Afryce Rzymskiej, VP, t. 72, s. 171-202, grudz. 2019.