[1]
T. Skibiński, „Barbarzyńcy w "Vita Epifani" Ennodiusza z Pawi”i, VP, t. 72, s. 219-235, grudz. 2019.