[1]
M. Ludewicz, „Ks. Stanisław ADAMIAK, Deo Laudens. Historia sporu donatystycznego, Parnassus 11, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sub Lupa, ss. 291”., VP, t. 72, s. 307-314, grudz. 2019.