[1]
W. Witowski, „Ks. Antoni ŻUREK, Katechumen - chrześcijanin - wierny: przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Teologia dla wszystkich 12, Tarnów 2017, Wydawnictwo Biblos, ss. 201”., VP, t. 72, s. 302-307, grudz. 2019.