[1]
S. Longosz i R. Sawa, „Pseudo-Galen, Czy to, co znajduje się w łonie, jest istotą żywą”?, VP, t. 74, s. 157-196, cze. 2020.