[1]
P. Kochanek, „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Pneumatologia Ojców Kościoła», Lublin, 17 maja 201”9, VP, t. 72, s. 343-344, grudz. 2019.