[1]
P. Kochanek, Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2018/2019, VP, t. 72, s. 325-328, grudz. 2019.