[1]
P. Wygralak, „Rola ojców Kościoła w budowaniu społeczeństwa chrześcijańskiego w Afryce Prokonsularnej (I-V w.”), VP, t. 72, s. 7-26, grudz. 2019.