[1]
R. Groń, “LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019”, VP, vol. 72, pp. 340-342, Dec. 2019.