[1]
R. Groń, „LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 201”9, VP, t. 72, s. 340-342, grudz. 2019.