[1]
P. Szczur, „Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 34”4, VP, t. 72, s. 314-321, grudz. 2019.