[1]
L. Misiarczyk, „Hieronymus noster. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 1600 -letniej rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 201”9, VP, t. 72, s. 347-349, grudz. 2019.