[1]
M. Wysocki, „Osiemnasta Międzynarodowa Konferencja Studiów Patrystycznych, Oksford, 19-23 VIII 201”9, VP, t. 72, s. 344-346, grudz. 2019.