[1]
S. Longosz, Międzynarodowy Kongres Studiów Boecjańskich, VP, t. 1, s. 53-54, lip. 1981.