[1]
A. Malinowski, Kolokwium patrystyczno-archeologiczne w Lublinie, VP, t. 1, s. 54-57, lip. 1981.